NEN 3140 KEURINGEN EN INSPECTIES

Home Gereedschappen Installaties Contact

 

Wettelijk Kader
Procedure
Rapportage
Verantwoordelijke
 
WETTELIJK KADER
 
Het werken met of aan elektrotechnische installaties is niet zonder gevaar. In de meeste installaties schuilen risico’s die veelal “onzichtbaar” zijn maar snel kunnen leiden tot brand, productieverlies, letsel of … erger.
 
De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen.  Zorg dat het veilig is. Zorg dat het veilig blijft.
 
De Arbo-wet geeft geen praktische invulling wat een veilige installaties is en hoe het veilig werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming”. Vrij vertaald betekent dit dus, dat hantering van de norm NEN 3140 geen wettelijke verplichting is, maar in de Arbo-wet wel als middel vermeld wordt om aan de wetgeving te voldoen.
 
Een middel om ervoor te zorgen dat uw installatie tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke (zie ook onder de kop "Installatieverantwoordelijke"). De NEN 3140 stelt, dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:
 
bullet

Welke installatie of installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden

bullet

Welke  inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse

bullet

Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt

bullet

Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.

 
Al deze zaken moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Dus niet alleen hoe een installatie geïnspecteerd wordt, maar ook waarom en in sommige gevallen waarom niet. Niet alleen de arbeidsinspectie maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen hiernaar vragen.

 

NEN 3140
In de  NEN 3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.
 
NEN 1010
De laagspanningsinstallaties moeten worden ontworpen en aangelegd conform de NEN 1010. De NEN 1010 is dan ook een echte productnorm. Als het “product” af is geldt de norm niet meer. Dit blijft zo totdat de installatie weer wordt gewijzigd. De norm NEN 1010 is een minimumeis waaraan u wettelijk dient te voldoen.
 
 
 

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan. De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de werkgever worden aangewezen. Indien geen persoon beschikbaar is die voldoende  technisch onderlegd is ( een specialisten- of middenkaderopleiding elektrotechniek), moet toch iemand worden aangewezen. Deze persoon kan bepaalde taken door externen laten verzorgen maar blijft verantwoordelijk. U kunt erop vertrouwen, dat onze technische staf ruimschoots gekwalificeerd is om u  te adviseren en assisteren.

Vakbekwaam persoon

Een vakbekwaam persoon is door de installatieverantwoordelijke (schriftelijk)  aangewezen om zelfstandig werkzaamheden te mogen uitvoeren aan elektrotechnische installaties. Denk hierbij aan service-, storings- en onderhoudsmonteurs. Indien een dergelijk opgeleid persoon ( middelbare vakopleiding elektrotechniek) niet voorhanden is zal deze extern moeten worden gezocht. Uiteraard  Salden Elektro hier al haar expertise aan u ter beschikking stellen

 
  

Elektro BV Born - www.saldenelektro.nl | disclaimer | contact