NEN 3140 KEURINGEN EN INSPECTIES

Home Gereedschappen Installaties Contact

 

Wettelijk Kader
Procedure
Rapportage
Verantwoordelijke

VERANTWOORDELIJKE

In de norm neemt de verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in. Vandaar dat we dit onderwerp apart behandelen.

Let op: de verantwoordelijkheid voor uw installatie hoort thuis bij u als werkgever of installatieverantwoordelijke. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid in uw bedrijf van uw medewerkers en derden.  U bent degene die zich moet verantwoorden als iets fout gaat. Maar u kunt als werkgever wel aantonen dat u, door regelmatige inspecties van  installaties en arbeidsmiddelen door een daartoe bevoegd persoon, redelijkerwijs alles aan gedaan heeft om voor een veilige werkplek te zorgen.

Wij kunnen u alleen een gedeelte van die zorg uit handen nemen, door u  te assisteren, te adviseren en daar waar nodig uw installatie in een goede en veilige staat te brengen. Bovendien kunt u erop vertrouwen, dat onze medewerkers goed opgeleid zijn en op de hoogte zijn van de geldende voorschriften en richtlijnen.

In de norm worden nog twee specifieke verantwoordelijken benoemd. Deze twee personen moeten worden aangewezen. Lees hieronder hoe deze functies moeten worden vastgelegd. Komt u er niet uit, neem dan even contact met ons op om te overleggen hoe u dit vorm kunt geven en of wij als Salden Elektro hier iets voor u kunnen betekenen.

Installatieverantwoordelijke
De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan. De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de werkgever worden aangewezen. Indien er geen personen beschikbaar zijn die technisch onderlegd zijn, moet er toch iemand worden aangewezen. Aan deze persoon worden eigenlijk slechts minimum eisen gesteld, en hij/zij kan alle benodigde werkzaamheden delegeren of door externen laten verzorgen.
 
Vakbekwaam persoon
Een vakbekwaam persoon is door de installatieverantwoordelijke (schriftelijk)  aangewezen om zelfstandig werkzaamheden te mogen uitvoeren aan elektrotechnische installaties.
Denk hierbij aan service-, storings- en onderhoudsmonteurs. Indien een dergelijk opgeleid persoon niet voorhanden is zal deze extern moeten worden gezocht. Uiteraard zal Salden Elektro indien u dit wenst al haar expertise aan u ter beschikking stellen.

 

Elektro BV Born - www.saldenelektro.nl | disclaimer | contact