NEN 3140 KEURINGEN EN INSPECTIES

Home Gereedschappen Installaties Contact

 

Wettelijk Kader
Procedure
Rapportage
Verantwoordelijke

RAPPORTAGE

Het spreekt voor zich dat u zich tegenover de diverse instanties moet kunnen verantwoorden over de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, gemeente, verzekering etc. Aan het einde van de inspectie ontvangt u een keuringsrapport met de bevindingen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen.

Het keuringsrapport is een document waarin de bevindingen van de inspectie zijn opgenomen: meetwaarden, interpretaties van meetwaarden, conclusies en aanbevelingen. Op de pagina "Procedure" kunt u zien welke inspectie plaatsvindt en uiteraard kunt u hieruit ook opmaken welke metingen etc er worden uitgevoerd.

Het rapport is echter geen statisch stuk papier. In het rapport staan namelijk de bevindingen van de inspectie.. Er zal dus actie moeten volgen naar aanleiding van het rapport.

Het kan zijn dat uw installatie niet veilig blijkt te zijn. Worden er zaken aangetroffen die de kwalificatie "levensgevaarlijk" meekrijgen, dan wordt de installatie als geheel afgekeurd en buiten gebruik gesteld. De knelpunten zullen terstond moeten worden opgelost, zodat de situatie weer veilig wordt.

Gelukkig zijn dergelijke ingrijpende maatregelen meestal niet nodig. Meer voor de hand ligt echter dat gedeeltes van de installatie niet in orde zijn, zeker bij een eerste inspectie. Ook zijn er gradaties in de mate waarin deze onderdelen onveilig zouden kunnen zijn.

Is er iets niet in orde met de verschillende regelgevingen, maar is er geen sprake van zeer ernstig gevaar, dan moeten deze onderdelen binnen een redelijke termijn worden aangepast. Afhankelijk van het gevaar of de aard van de tekortkoming, kan men een prioriteit toekennen aan het oplossen van het probleem. Het is niet zo dat alles meteen opgelost moet worden. Dit zou het primaire proces binnen uw bedrijf kunnen verstoren. U heeft dus de ruimte om een planning te maken wanneer welk acties ondernomen worden. U kunt zo de kosten en inspanningen spreiden over een langere periode. Hiervoor geldt uiteraard: uitstel, geen afstel.

Voordeel van een bedrijf als Salden Elektro in deze is dat wij alle eventuele tekortkomingen voor u kunnen verhelpen. Onze deskundige medewerkers onder leiding van een staf technici, kunnen elke aanpassing die nodig is, snel, efficiŽnt en tegen een voor u interessante prijs uitvoeren. Zo houdt u alles in een hand. U kunt dus gebruik maken van tientallen jaren ervaring op dit gebied. Al die tijd al staat service en kwaliteit hoog in ons vaandel.

 

Elektro BV Born - www.saldenelektro.nl | disclaimer | contact