NEN 3140 KEURINGEN EN INSPECTIES

Home Gereedschappen Installaties Contact

 

Wettelijk Kader
Procedure
Rapportage

WETTELIJK KADER

Voor het overgrote gedeelte wordt u geconfronteerd met de NEN 3140 keuringen als voortvloeisel uit wet- en regelgeving. Te denken valt natuurlijk in eerste instantie aan de Arbo-wet. Echter ook buiten de wetgeving om kunt u geconfronteerd worden met de eis dat uw apparatuur gekeurd moet zijn. De belangrijkste voorbeelden zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA, die keuring als eis stellen voor certificering. Eisen van de kant van uw klant komen ook steeds vaker voor.

De volledige tekst van de norm is uiterst omvangrijk. Dit gegeven en het feit dat er natuurlijk rechten op de uitgave van de norm rusten, maakt het onmogelijk u hier de hele norm te presenteren. Wij geven u een korte samenvatting van de eisen in de norm. Wij sluiten echter alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot het onjuist of onvolledig zijn van deze tekst. De tekst is echter met de grootste zorg samengesteld. Voor de volledige tekst van de norm verwijzen we naar de site van het Nederlands Normalisatie Instituut: www.nen.nl

De NEN3140 norm bevat meer dan alleen het keuren van handgereedschappen. Elders op deze site treft u ook de keuring van complete, vaste elektrische installaties aan. Overigens is de keuring van handgereedschappen eigenlijk ook niet de juiste benaming omdat de officiele aanduiding, arbeidsmiddelen,  meer omvat dan alleen gereedschappen. In ieder geval gaat het om slechts een gedeelte van de totale norm. Vanuit andere normen kan dan weer verwezen worden naar de NEN3140 norm. Denk daarbij aan de Arbo-wet die expliciet verwijst naar deze norm.

Keuring arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen

Onder de keuring volgens de NEN 3140 wordt verstaan de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Dit zijn  onder andere:  

elektrische handgereedschappen  

verplaatsbare elektrische werktuigen  

handlampen en andere verplaatsbare lampen  

verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkasten, koffiezetters, laboratoriumapparatuur, pc’s, printers, stofzuigers e.d.  

verplaatsbare leidingen, zoals verlengkabels en kabelhaspels

verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouw- en zwerfkasten  

Om het op een meer populaire wijze te zeggen, alle apparaten waar werknemers mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is.

Het dient overigens wel nog gezegd te worden dat het hierbij gaat om bedrijfsmatig gebruik van bovengenoemde arbeidsmiddelen, en dus niet de apparatuur die door iemand in de privé sfeer wordt gebruikt.

 

Elektro BV Born - www.saldenelektro.nl | disclaimer | contact