NEN 3140 KEURINGEN EN INSPECTIES

Home Gereedschappen Installaties Contact

 

Wettelijk Kader
Procedure
Rapportage

RAPPORTAGE

Naast de visuele controle en de controle door meting en beproeving is ook de rapportage belangrijk. De constateringen die we doen tijdens de keuring worden opgenomen in een rapport. 

De meetgegevens die door middel van ons meetapparaat worden bepaald, worden in onze computer ingelezen. Ons systeem zorgt er vervolgens voor dat er voor u als klant een overzichtelijk rappport wordt uitgeprint.

In dit rapport treft u ook onze visuele indrukken aan. Deze vormen ook een belangrijk onderdeel van de keuring.

U ontvangt tenslotte dit rapport. De uitkomst van de keuring kan natuurlijk twee conclusies omvatten: goedgekeurd of afgekeurd. In het laatste geval is het steeds zo dat het gereedschap volledig afgekeurd is. Het is niet mogelijk om een gereedschap gedeeltelijk af te keuren. Natuurlijk kan het zijn dat slechts een klein onderdeel niet in orde is. Wij zullen u dan uiteraard voorstellen om dit probleem voor u op te lossen. Binnen ons bedrijf kunnen wij dit snel voor u in orde brengen. Daarna kan het gereedschap alsnog worden goedgekeurd.

Het kan ook zijn dat een reparatie niet lonend is. In dat geval zullen wij u hier zeker op wijzen zodat u geen kosten hoeft te maken als dit geen zin heeft.

Uiteraard is het de bedoeling dat uw gereedschap goedgekeurd uit de inspectie komt. Meestal is dit ook het geval, zeker als u de gereedschappen jaarlijks bij ons laat herkeuren. Uiteraard kunnen wij nooit garanties geven dat er een jaar lang niets stuk gaat aan een gereedschap. Een regelmatige controle heeft echter ontegenzeggelijk een positieve invloed op de betrouwbaarheid van uw gereedschap.

Mocht het gereedschap goedgekeurd zijn, dan wordt op dit gereedschap een sticker geplakt waarop te zien is tot welke datum het gereedschap gekeurd kan worden geacht. Na deze datum is dit niet het geval en bent u dus in overtreding.

 

Elektro BV Born - www.saldenelektro.nl | disclaimer | contact