NEN 3140 KEURINGEN EN INSPECTIES

Home Gereedschappen Installaties Contact

 

Wettelijk Kader
Procedure
Rapportage

PROCEDURE

De keuring aan een gereedschap moet aan een bepaald aantal eisen voldoen. In de NEN3140 norm is natuurlijk precies omschreven wat gekeurd en ge´nspecteerd moet worden. Aan de hand van deze punten kun je dus een procedure volgen die zorgt dat elk van deze punten nauwkeurig wordt beoordeeld. 

Zeker bij elektrisch gereedschap is het mogelijk om diverse keuringspunten door middel van metingen objectief te beoordelen. Echter niet alles is te meten. Een gedeelte van de inspectie zal dus puur visueel moeten gebeuren. 

Visuele controle

Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken, er wordt daarbij gelet op:

bullet

De staat van het aansluitsnoer.

bullet

De juiste aansluiting van de kabel.

bullet

De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen.

bullet

Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen.

bullet

De conditie van het apparaat: schoon en droog.

Meting en beproeving

Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten met gekaibreerde meetinstrumenten. 

bullet

Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten, deze moet voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen. 

bullet

Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat deze voldoende hoog moet zijn. 

bullet

Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking.

Meetapparaat

Om een juiste meting van arbeidsmiddelen te kunnen garanderen wordt gebruikgemaakt van een speciaal meetapparaat waarbij de weerstand van de beschermingsleiding met een voldoende hoge stroom wordt gemeten om een juist beeld te krijgen van eventuele onvolkomenheden in de beschermingsleiding. 

Dit geldt uiteraard ook voor de isolatieweerstand van de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing. 

Hiervoor wordt binnen ons bedrijf de Secutest 0701 S+PSI van ABB gebruikt. Dit apparaat biedt de mogelijkheid om naast de al genoemde metingen, ook een mogelijke lekstroom te meten. Ook biedt dit meetapparaat de mogelijkheid het arbeidsmiddel te beproeven en daarbij gelijktijdig de opgenomen stroom en het werkelijke en blind vermogen te meten. 

Al de gemeten gegevens worden door het meetapparaat opgeslagen om later gebruikt te kunnen worden voor de rapportage. Zoals u op onderstaande afbeelding kunt zien, wordt er meteen een strook uitgeprint met de relevante gegevens van de test. Deze gegevens kunnen ook via een verbinding rechtstreeks in de computer worden opgeslagen zodat wij steeds de historie van een gereedschap kunnen terughalen. In het hoofdstuk over de rapportage kunt u lezen welke gegevens gerapporteerd worden.

Eventuele reparatie

In ons bedrijf bestaat de mogelijkheid om de mogelijke gebreken aan het arbeidsmiddel te repareren. Zodat na de reparatie de keuring met een positief resultaat kan worden afgerond.

We kunnen in principe alle elektrische problemen aan uw gereedschap verhelpen, en ook mechanische onvolkomenheden kunnen door ons worden opgelost in onze ruim geoutilleerde werkplaats.

Omdat ons bedrijf ook een groothandel in elektrotechnische materialen omvat kunnen wij de eventueel te vervangen onderdelen (kabel, stekkers etc.) tegen een voordelige prijs aan u doorberekenen.

 

Elektro BV Born - www.saldenelektro.nl | disclaimer | contact